Make your own free website on Tripod.com

'Hooligan wordt naar EK gelokt'

21 februari- Het Europees Kampioenschap voetbal zal uitmonden in ongeregeldheden als er geen wettelijk verbod komt op de zwarte handel in toegangskaarten.

De organisatie van het voetbalevenement, de stichting Euro 2000, zet de Tweede Kamer vandaag met een brandbrief onder grote druk om deze week steun te geven aan de initiatiefwet van CDA en GroenLinks die de zwarte handel verbiedt, anders "zullen de gevolgen niet goed te overzien zijn".

De directeur van de stichting, Harry Been, waarschuwt voor een grote lacune in het miljoenen kostende kaartverkoopsysteem, dat ervan uit gaat dat alle 1,2 miljoen kaarten verbonden worden aan 1,2 miljoen namen.

Volgens Been gaat het systeem echter uit van een preventieve werking, omdat iedereen die het ontduikt een aanzienlijk risico loopt. "Dat is ook zo, met één uitzondering, de zogenaamde zwarthandelaar", schrijft de directeur. "De zwarthandelaar ondergraaft het hele systeem".

Euro 2000 waarschuwt de politiek dat "duizenden Engelsen en Duitsers op goed geluk naar Nederland zullen komen". Dit komt doordat in Europa inmiddels bekend is dat Nederland de zwarte handel niet aanpakt. "Niet voor niks wordt de Stichting Euro 2000 vrijwel dagelijks gebeld door grote buitenlandse bladen om te informeren hoe en op welke wijze de zwarte handel aangepakt gaat worden", zegt Been. "Als wij daar door het niet aannemen van dit wetsontwerp negatief op moeten reageren zullen de gevolgen niet goed te overzien zijn."

Verzet
De ministers Peper (Binnenlandse Zaken) en Korthals (Justitie) verzetten zich hevig tegen het strafbaar stellen van de illegale handel in voetbalkaartjes. Het handhaven van de wet zou ondoenlijk zijn en enorme kosten en politie-inzet met zich meebrengen. De bewindslieden zien de wet van de CDA'er Atsma en GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller daarom als symboolwetgeving. De VVD overweegt serieus het wetsvoorstel te steunen, waardoor het in de Tweede Kamer zou kunnen rekenen op een meerderheid. Euro 2000 voert de druk op de liberalen fors op. De Kamer debatteert morgen en donderdag over de veelbesproken initiatiefwet.

Volgens Been is het helemaal niet zo dat er veel politie nodig is om het verbod te handhaven. "Het is van belang dat een voorbeeld gesteld kan worden en in samenwerking met ons is dat met minimale inzet van middelen mogelijk."

Ook wijst hij erop dat "alle betrokkenen bij de uitvoering van orde en veiligheid van Euro 2000 een absoluut voorstander zijn van het wetsontwerp". Hij ontkent dat de Raad van Hoofdcommissarissen geen behoefte aan een verbod op zwarte handel zou hebben.